Rozhovor na dvojstránce kulturně – společenského magazínu Orlicko -Třebovska Koridor